Kiểm điểm đảng viên đối với ông Cao Minh Quang

09/01/2012 07:52
Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra T.Ư sau khi xem xét kết luận tố cáo đối với một đảng viên là lãnh đạo Bộ Y tế thuộc diện Ban Bí thư quản lý đã có kết luận vi phạm.
Về vấn đề này, thông tin từ Bộ Y tế cho biết tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Bộ Y tế cuối tuần qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nêu ý kiến, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã có kết luận xác minh nội dung tố cáo ông Cao Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Y tế, giao các tổ chức Đảng thực hiện quy trình xử lý kỷ luật.

Theo quy trình, Đảng bộ Cục Quản lý dược nơi ông Cao Minh Quang sinh hoạt sẽ có cuộc họp tiếp nhận hình thức tự kiểm điểm của ông Cao Minh Quang. Trên cơ sở báo cáo của Đảng bộ Cục Quản lý dược, Đảng ủy Bộ Y tế, Ban Cán sự Bộ Y tế tiếp tục có các xem xét và có văn bản báo cáo lên Ban Bí thư.

Thúy Anh/Thanh niên