Kiểm ngư sẽ tham gia bảo vệ chủ quyền biển

04/12/2012 20:03
Lực lượng kiểm ngư được thành lập nhằm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và thanh tra chuyên ngành thủy sản trên các vùng biển Việt Nam.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của kiểm ngư. Theo đó, lực lượng này có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất và tham gia xây dựng cơ chế chính sách, văn bản pháp luật quy định về công tác kiểm ngư theo sự phân cấp.

Bên cạnh đó, lực lượng sẽ thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật về thủy sản trên các vùng biển Việt Nam theo quy định; xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với vi phạm của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động thủy sản trên các vùng biển Việt Nam.

Kiem ngu se tham gia bao ve chu quyen bien
Thành lập kiểm ngư, Việt Nam sẽ có thêm lực lượng để thực thi việc chấp pháp trên biển. Ảnh: Đăng Nguyên.

Kiểm ngư còn có nhiệm vụ tham gia phòng, chống thiên tai và phối hợp tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia trên vùng biển theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp khẩn cấp, Bộ trưởng Nông nghiệp ban hành lệnh điều động, đề nghị bộ trưởng các bộ liên quan và Chủ tịch UBND cấp tỉnh huy động lực lượng, phương tiện để ngăn chặn vi phạm pháp luật về thủy sản.

Bộ Quốc phòng có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng hải quân, biên phòng, cảnh sát biển phối hợp hỗ trợ kiểm ngư. Bộ Công an chủ trì, quy định cụ thể việc trang bị, sử dụng công cụ hỗ trợ và các thiết bị chuyên dùng cho lực lượng này...

Trước đó, tháng 3/2012, Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát khẳng định, với vùng biển rộng tới một triệu km2, Việt Nam cần có lực lượng đảm bảo thực thi các quy định luật pháp đối với nguồn lợi hải sản. Đây cũng là nhiệm vụ số một của kiểm ngư. "Việc giải quyết các tình huống tranh chấp giữa các nước, lực lượng kiểm ngư cũng có trách nhiệm tham gia", Bộ trưởng Phát khẳng định.

Cục Kiểm ngư là cơ quan thuộc Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Dưới Cục có các Chi cục Kiểm ngư vùng, các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp. Tàu kiểm ngư là tàu công vụ, phục vụ các nhiệm vụ của kiểm ngư; kiểm ngư viên là công chức. Lực lượng này sẽ có đồng phục, phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu riêng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/1/2013.

Việc thành lập kiểm ngư từ lâu được ngư dân, các nhà quản lý và chuyên gia khẳng định là cần thiết trong hoàn cảnh các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam rất thiếu và yếu.

Nhật Lam/Vnexpress