La Viện dọa: Trung Quốc sẽ dùng VK hạt nhân bảo vệ "lợi ích cốt lõi"

18/04/2013 19:00 Hồng Thủy (Nguồn: QQ News)
(GDVN) - Ông Viện còn nhấn mạnh thêm, (cái gọi là) "phản kích hạt nhân" của Trung Quốc là một hình thức "phản kích tự vệ, phản kích phòng ngự". Vũ khí hạt nhân được La Viện xem như thủ đoạn cuối cùng để "bảo vệ an ninh quốc gia và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ".
La Viện

Tờ Văn Hối xuất bản tại Hồng Kông cho hay, tướng La Viện, một học giả quân sự Trung Quốc nói với tờ báo này, sách trắng quốc phòng mới của Trung Quốc mặc dù nhấn manh "không sử dụng vũ khí hạt nhân trước" nhưng một khi an ninh, "lợi ích cốt lõi" của Trung Quốc bị uy hiếp thì vũ khí hạt nhân sẽ là một trong những lựa chọn của Bắc Kinh.

Khi được hỏi thế nào là "bị uy hiếp" thì La Viện bắt đầu vòng vo, xác định việc an ninh quốc gia và lợi ích cốt lõi của Trung Quốc "bị  uy hiếp" là một quá trình rất phức tạp, nó vừa là vấn đề chiến lược, lại vừa là vấn đề chiến thuật nên các "cơ quan liên quan" sẽ có tiêu chuẩn đánh giá.

La Viện cho hay, việc sử dụng vũ khí hạt nhân để "phản kích" có liên quan chặt chẽ đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc nên tiêu chuẩn để đánh giá "vừa không được phán đoán sai lầm, vừa không được ngụy tạo", đó là kết quả của một quá trình xem xét tổng hợp nghiêm túc.

Viên học giả này nhấn mạnh, từ ngày đầu tiên sở hữu vũ khí hạt nhân Trung Quốc đã tuyên bố với cộng đồng quốc tế sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân trước, dù trong bất cứ tình huống nào và hiện tại nguyên tắc này vẫn không có gì thay đổi.

Tướng Viện nói việc ban hành sách trắng quốc phòng Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh vẫn tiếp tục "luật chơi": Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta ắt trả đũa.

Ông Viện còn nhấn mạnh thêm, (cái gọi là) "phản kích hạt nhân" của Trung Quốc là một hình thức "phản kích tự vệ, phản kích phòng ngự". Vũ khí hạt nhân được La Viện xem như thủ đoạn cuối cùng để "bảo vệ an ninh quốc gia và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ".Hồng Thủy (Nguồn: QQ News)