Lại thức xuyên đêm xin cho con vào lớp 1

13/05/2012 08:07 Theo phuque (khampha.vn)
Từ 10h tối 12/05 đã có một số phụ huynh tiếp tục ngồi chầu chực trước cổng trường THPT Thực nghiệm (Hà Nội) để xin cho con vào lớp 1. Dù nhà trường có thông báo sẽ mở cổng từ 6h sáng 13/5.

Từ 10h tối 12/05 đã có một số phụ huynh tiếp tục ngồi chầu chực trước cổng trường THPT Thực nghiệm (Hà Nội) để xin cho con vào lớp 1. Dù nhà trường có thông báo sẽ mở cổng từ 6h sáng 13/5.
20h 12/5, cổng trường THPT Thực nghiệm: một số phụ huynh tiếp tục chầu chực mua hồ sơ cho con vào lớp 1
Rất đông lực lượng bảo vệ trước cổng trường
Nhiều bậc phụ huynh đã mang ngế ngồi đợi từ rất sớm
Tiếp tục đến đợi, nếu bận việc thì nhờ người thân trực hộ

Anh Huy cho biết: Nếu anh đăng ký được cho cháu, chị anh sẽ cho 2 triệu

11h 12/5, nhà trường thông báo "sẽ mở cổng từ 6h ngày 13/5" Vẫn quyết tâm chờ đợi trước cổng trường... họ sẽ ngồi hết đêm 


Theo phuque (khampha.vn)