Làm rõ vụ một phụ nữ bị dán tờ rơi treo thưởng

24/02/2012 07:00
Các tiểu thương nói, họ không rõ ai là người dán tờ rơi có scan ảnh và nội dung thưởng 100 triệu đồng cho người cung cấp thông tin về bà Ẩn.