Lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản

09/01/2020 09:39 Nhật Minh
(GDVN) - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến làm Chủ tịch Hội đồng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến làm Chủ tịch Hội đồng.

Ảnh minh họa: TTXVN

Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các thành viên Hội đồng, gồm: Đại diện Văn phòng Chính phủ; đại diện Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng,  Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng,  Công an; Tổng thư ký Hội nghề cá Việt Nam; Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hải sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chuyên gia về quy hoạch thủy sản: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi -  nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Tiến sĩ Trần Đức Phú - Viện trưởng Viện Khoa học và công nghệ khai thác thủy sản - Đại học Nha Trang.

Cơ quan thường trực của Hội đồng là Vụ Kế hoạch thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, lập báo cáo thẩm định để kèm theo Tờ trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm căn cứ để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch theo quy định.

Nhật Minh