Linh hoạt khi thu phí Bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên

02/08/2017 15:09 Diệu Linh
(GDVN) - Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội vừa có công văn hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo đó, với mức lương cơ sở hiện hành, một thẻ Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên có mức tiền đóng là 702.000 đồng, trong đó học sinh, sinh viên đóng 70% (tương đương 491.400 đồng) và Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% (tương đương 210.600 đồng).

Cơ sở giáo dục có trách nhiệm lập danh sách học sinh, sinh viên, thu tiền đóng Bảo hiểm y tế. Đối với học sinh vào lớp 1 và sinh viên năm thứ nhất, thời hạn ghi trên thẻ là từ ngày nhập học hoặc ngày hết hạn của lần cấp trước đến 31/12 năm sau.

Học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ Bảo hiểm y tế từ ngày 1/1 đến ngày cuối cùng của tháng kết thúc năm học đó.

Học sinh được chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn. ảnh minh họa: TTXVN.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội lưu ý các trường học phải hết sức linh hoạt phương thức thu phí để giảm nhẹ gánh nặng đóng góp cho phụ huynh vào đầu năm học.

Đối với sinh viên mới nhập học, học sinh chuyển cấp, mới vào lớp 1 thì thu phí Bảo hiểm y tế những tháng còn lại của năm 2017, thời hạn sử dụng thẻ ghi tương ứng với số tiền nộp. Những học sinh sinh viên đã thu Bảo hiểm y tế theo năm tài chính, thì tiếp tục thu vào cuối năm 2017.

Nhà trường có thể thu Bảo hiểm y tế 6 tháng hoặc 12 tháng/lần, nộp vào quỹ Bảo hiểm y; Chỉ thu phí Bảo hiểm y tế 12 tháng/lần nếu học sinh, sinh viên có nguyện vọng và tự nguyện đóng. Thời gian ghi trên thẻ tương ứng với số tiền nộp.

Đối với học sinh sinh viên đã có thẻ Bảo hiểm y thuộc các nhóm đối tượng khác như: Học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân quân nhân… đã được cấp thẻ Bảo hiểm y bắt buộc, thì cơ sở giáo dục lập danh sách riêng để theo dõi và tính chung vào tỉ lệ tham gia Bảo hiểm y của nhà trường để được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Theo Bảo hiểm xã hội Hà Nội, trong năm học 2016 - 2017, thành phố đã đạt 90,77% học sinh sinh viên tham gia Bảo hiểm y. Trong đó, khối tiểu học đạt 91,13%; khối Trung học cơ sở đạt 91,18%; khối Trung học Phổ thông đạt 91,02%; khối Cao đẳng – Đại học đạt 90,1% và thấp nhất là khối Trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm Giáo dục thường xuyên thuộc Sở quản lý chỉ đạt 89,89%.

Diệu Linh