Lính Mỹ tập nhảy dù: Phải biết bò trước khi biết nhảy

22/08/2012 15:13 Lê Mai (US Airforce)
(GDVN) - Lực lượng huấn luyện lính nhảy dù của Mỹ luôn có câu "anh phải biết bò trước khi biết nhảy". Đây là khẩu hiệu vui nhưng phản ánh đúng thực tế của lực lượng đặc biệt này. Trước khi có thể nhảy dù, làm chủ bầu trời và tiếp đất an toàn để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu được giao các binh sỹ được tuyển lựa phải trải qua các bài tập khắt khe ở... trên cạn. Phương pháp huấn luyện lính dù của quân đội các nước cơ bản giống nhau, tuy nhiên, việc thực hành nhảy ngoài thực địa nhiều hay ít phụ thuộc vào kinh phí và điều kiện tài chính của mỗi nước.
Lính nhảy dù học các thao tác di chuyển, nhảy trên cát
Trung tâm truyền thống của lực lượng lính nhảy dù Mỹ
Thiết bị tập luyện nhảy dù của lính Mỹ
Lính nhảy dù học các thao tác di chuyển, nhảy trên cát
Lính nhảy dù học các thao tác di chuyển, nhảy trên cát
Lính nhảy dù học các thao tác di chuyển, nhảy trên cát
Lính nhảy dù học các thao tác di chuyển, nhảy trên cát
Lính nhảy dù học các thao tác di chuyển, nhảy trên cát
Lính nhảy dù học các thao tác di chuyển, nhảy trên cát
Thiết bị tập nhảy dù của lính Mỹ
Mô hình nhảy dù được thiết kế gần giống trên máy bay
Lính nhảy dù học các thao tác di chuyển, nhảy trên cát
Lính nhảy dù học các thao tác di chuyển, nhảy trên cát
Thực hành
Thực hành
Thực hành
Thực hành
Thực hành
Thực hành
Thực hành
Thực hành
Thực hành thu, gấp dù
Thực hành thu, gấp dù
Nhảy dù kéo cờ quốc gia
Lê Mai (US Airforce)