Lính vũ trang của Indonesia đang phục vụ tại Li Băng

19/03/2012 18:29 Lê Mai (theo AP)
(GDVN) - Một số hình ảnh ghi lại hoạt động của các đơn vị vũ trang của Indonesia đang phục vụ tại Li Băng theo uỷ nhiệm của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc thời gian gần đây.
Lê Mai (theo AP)