Lộ ảnh đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ tập trận với đặc công Ba Lan

29/07/2012 09:48
(GDVN) - Một trang web quân sự của Ba Lan gần đây đã đăng tải một số hình ảnh ghi lại hoạt động tập trận chiến đấu của các binh sỹ đặc nhiệm thuộc lực lượng chiến đấu tinh nhuệ nhất của Hải quân Mỹ - SEAL cùng với đơn vị đặc công FORMOZA của Ba Lan. Địa điểm cuộc tập trận là lhu vực biển Baltic.
Đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ tập trận với đặc công Ba Lan
Đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ tập trận với đặc công Ba Lan
Đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ tập trận với đặc công Ba Lan
Đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ tập trận với đặc công Ba Lan
Đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ tập trận với đặc công Ba Lan
Đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ tập trận với đặc công Ba Lan
Đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ tập trận với đặc công Ba Lan
Đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ tập trận với đặc công Ba Lan
Đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ tập trận với đặc công Ba Lan
Đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ tập trận với đặc công Ba Lan
Đặc nhiệm SEAL của Hải quân Mỹ tập trận với đặc công Ba Lan