Lữ đoàn pháo ở tây nam Trung Quốc tập trận bắn đạn thật

27/08/2011 10:38 Bình Nguyên (Tân Hoa xã, Mil)
(GDVN) - Hoả lực được bắn về phía các mục tiêu từ các trận địa trọng pháo được nguỵ trang khá kỹ càng.
Địa bàn phụ trách của Quân Khu Thành Đô
Đầu tháng 8 vừa qua một lữ đoàn pháo của Quân khu Thành Đô, lực lượng quân đội chịu trách nhiệm một khu vực lãnh thổ rộng lớn ở phía tây nam Trung Quốc đã tiến hành một cuộc diễn tập bắn đạn thật.
Hoả lực được bắn từ phía các mục tiêu từ các trận địa trọng pháo được nguỵ trang khá kỹ càng bằng các vật liệu nhân tạo do Trung Quốc chế tạo.
Lữ đoàn pháo ở tây nam Trung Quốc tập trận bắn đạn thật
Lữ đoàn pháo ở tây nam Trung Quốc tập trận bắn đạn thật
Lữ đoàn pháo ở tây nam Trung Quốc tập trận bắn đạn thật
Lữ đoàn pháo ở tây nam Trung Quốc tập trận bắn đạn thật
Lữ đoàn pháo ở tây nam Trung Quốc tập trận bắn đạn thật
Lữ đoàn pháo ở tây nam Trung Quốc tập trận bắn đạn thật
Bình Nguyên (Tân Hoa xã, Mil)