Lực lượng Sư đoàn Kỵ binh số 1 trong Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh 4/1968

14/02/2012 09:34 Lê Mai (ảnh LIFE)
(GDVN) - Những hình ảnh tư liệu về Chiến tranh Việt Nam (1954–1975) từng được tạp chí LIFE công bố ghi lại hoạt động của Sư đoàn Kỵ binh số 1 trong Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh (từ tháng 1 đến tháng 4/1968). Đây là một trong những chiến dịch quan trọng của Quân đội Việt Nam nhằm nghi binh cho các hướng tiến công chính trong Chiến dịch Mậu Thân 1968.
Lê Mai (ảnh LIFE)