Mã Anh Cửu muốn thắt chặt quan hệ với Trung Quốc đại lục

11/10/2013 07:00 Hồng Thủy
(GDVN) - Mã Anh Cửu cho biết 2 bờ eo biển nên sử dụng kênh liên lạc thường xuyên và tương tác để tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về mặt chính trị, tiếp tục mở rộng giao lưu ở nhiều cấp độ.

Lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu.

Người đứng đầu chính quyền đảo Đài Loan Mã Anh Cửu nói rằng ông muốn làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác hai bờ eo biển Đài Loan.

Mã Anh Cửu cho biết 2 bờ eo biển nên sử dụng kênh liên lạc thường xuyên và tương tác để tăng cường sự tin cậy lẫn nhau về mặt chính trị, tiếp tục mở rộng giao lưu ở nhiều cấp độ.

Lãnh đạo Đài Loan cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các hiệp định thương mại 2 bờ eo biển được ký kết vào tháng 6 mở ra hợp tác trên các lĩnh vực tài chính, dịch vụ y tế...Điều này sẽ giúp tạo thêm công ăn việc làm ở Đài Loan.

Tuy nhiên có khoảng 10 ngàn người biểu tình đã tập trung bên ngoài văn phòng của Mã Anh Cửu hôm qua yêu cầu ông từ chức.Hồng Thủy