Máy bay của Không quân Việt Nam qua hình ảnh tư liệu (P1)

28/08/2011 07:33 Quân Cơ (theo Mps, Airliner)
(GDVN) - Quân chủng Phòng không-Không quân là một trong ba quân chủng của Quân đội Nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ vùng trời trên lãnh thổ Việt Nam.
Quân Cơ (theo Mps, Airliner)