Máy bay mất tích: Công điện khẩn của Bộ trưởng Đinh La Thăng

09/03/2014 14:47 NHẤT NGÔN
(GDVN) - Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng vừa yêu cầu Cục Hàng không áp dụng biện pháp đảm bảo an ninh cấp độ 1 và các cảng vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Theo đó, Bộ yêu cầu cục Hàng không áp dụng biện pháp đảm bảo an ninh tăng cường cấp độ 1 và chỉ đạo các cảng vụ hàng không tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các qui định về an ninh, an toàn hàng không tại các khu vực địa bàn quản lí, đơn vị cung cấp dịch vụ quản lí hoạt động bay và các hãng hàng không nhằm kịp thời nhằm kịp thời phát hiện và xử lí các hành vi vi phạm.

Các hãng hàng không tăng cường thực hiện công việc giám sát, kiểm tra chặt chẽ việc tuân thủ các qui trình khai thác và bảo dưỡng tàu bay đối với tất cả các chuyến bay quốc tế và quốc nội.

Các nhân viên tham gia các qui trình khai thác, bảo dưỡng phải chấp hành tốt các qui định về an ninh, an toàn hàng không; thực hiện nghiêm các qui trình kĩ thuật và các kỉ luật lao động đặc thù.

Tổng công ty Quản lý hoạt động bay thực hiện nghiêm quy trình chỉ đạo các Trung tâm quản lý bay khu vực Bắc, Trung và Nam tăng cường công tác kiểm tra khả năng làm việc của hệ thống cung cấp dịch vụ không lưu, hệ thống quản lý hoạt động bay và chấp hành nghiêm các quy trình, quy định trong các kíp trực để đảm bảo việc điều hành bay được thực hiện an toàn, hiệu quả, kịp thời xử lý các tình huống bất trắc trong hoạt động bay. 

Riêng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo các cảng hàng không, sân bay thực hiện nghiêm các quy định kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an ninh, an toàn trong khu vực cảng.

Công điện của Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và các cảng vụ hàng không tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hàng các quy định về an ninh, an toàn hàng không tại các khu vực cảng hàng không, đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý hoạt động bay và các hãng hàng không nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm và xử lý kịp thời.

Liên quan đến máy bay MH 370 bị mất liên lạc, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông khẩn trương phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các nước liên quan, phối hợp với Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn Quốc gia cùng những đơn vị khác thực hiện công tác tìm kiếm và cứu nạn.

NHẤT NGÔN