Mở 6 làn xe toàn tuyến quốc lộ 1

27/02/2012 11:21 Theo Đất Việt
Quốc lộ 1 mở rộng sẽ có 6 làn xe, 4 làn cho xe cơ giới và 2 làn xe máy, có giải phân cách cứng ở giữa.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ra thông báo về việc sẽ mở rộng quốc lộ 1 giai đoạn 2012 – 2020. Thông báo về kết luận của Thủ tướng cho biết, quốc lộ 1 mở rộng toàn tuyến sẽ có 4 làn cho xe cơ giới, 2 làn cho xe máy và có giải phân cách cứng ở giữa, riêng các đoạn đã mở rộng, một số đoạn qua đô thị đã có quy mô 4 làn cho xe cơ giới hoặc tuyến tránh sẽ xem xét ở bước sau.

Quốc lộ 1 mở rộng toàn tuyến sẽ có 4 làn cho xe cơ giới, 2 làn xe máy
Việc mở rộng sẽ được phân kỳ, chia thành các đoạn, sắp xếp thứ tự ưu tiên hợp lý theo nhu cầu cấp thiết và khả năng huy động vốn để lập dự án đầu tư theo hình thức BOT có sự tham gia vốn của Nhà nước.

Thủ tướng đồng ý giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải áp dụng cơ chế chỉ định thầu nhà đầu tư, nhà thầu theo đơn giá quy định của Nhà nước, có tiết kiệm 5% giá dự toán.

Về nguồn vốn, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT nghiên cứu, thống nhất và ban hành mức thu phí sử dụng cầu đường bộ hợp lý để đảm bảo thời gian thu phí hoàn vốn đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất nguồn vốn cho các dự án cụ thể.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng nên Bộ GTVT cần tập trung chỉ đạo thực hiện để sớm hoàn thành toàn tuyến từ Hà Nội đến Cần Thơ vào cuối năm 2016.

Trước đó, chủ trương đầu tư mở rộng quốc lộ 1 đã được xác định tại Nghị quyết số 13-NQ-TW ngày 16/1/2012 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn đến năm 2020.


Theo Đất Việt