Một đảng viên diện Ban Bí thư quản lý phải kiểm điểm

09/12/2011 07:03 TTXVN
Từ ngày 5 đến 8-12, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương khóa XI đã họp kỳ thứ tám.

Trong kỳ họp này, UBKT Trung ương đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế giám sát trong Đảng để trình Bộ Chính trị ban hành.

UBKT Trung ương cũng xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền đối với một đảng viên, quyết định giữ nguyên hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ngoài ra, xem xét kết quả giải quyết đơn thư tố cáo đối với một đảng viên thuộc diện Ban Bí thư quản lý, UBKT Trung ương kết luận nội dung tố cáo là có cơ sở, đảng viên bị tố cáo có thiếu sót, khuyết điểm; yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Tham gia ý kiến với đoàn giải quyết khiếu nại của Ban Bí thư về việc giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của bốn đảng viên, UBKT Trung ương thống nhất đề nghị Ban Bí thư: Tăng hình thức kỷ luật từ cách hết các chức vụ trong Đảng lên khai trừ ra khỏi Đảng một trường hợp, giữ nguyên hình thức kỷ luật cảnh cáo hai trường hợp, giữ nguyên hình thức khai trừ ra khỏi Đảng một trường hợp.

TTXVN