Một trường có 21 lớp, 19 cán bộ và 17 giáo viên

12/12/2018 06:12 Bài và ảnh: LÊ VĂN VỴ
(GDVN) - Đó là Trường Trung học phổ thông Kỳ Lâm, Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Trường Trung học phổ thông Kỳ Lâm đóng ở đại bàn miền núi huyện Kỳ Anh.

Năm học 2018-2019, quy mô Trường Trung học phổ thông Kỳ Lâm, Kỳ Anh, Hà Tĩnh có 21 lớp, nhưng điều kỳ lạ là số cán bộ ở đây nhiều hơn giáo viên.

Cụ thể:

Về Ban giám hiệu, Trường có 1 Hiệu trưởng, 2 Hiệu phó. Thầy Lê Văn Minh vừa trải qua kỳ thi cán bộ quản lý đang chờ bổ nhiệm.

Trường có 8 tổ, mỗi tổ có 1 tổ trưởng và 1 tổ phó, như vậy có 16 cán bộ cấp tổ. Tổ chức Công đoàn trường có 1 Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch Công đoàn.

Chức vụ Chủ tịch Công đoàn do thầy Dương Danh Chính - Tổ trưởng tổ Anh kiêm nhiệm. Bí thư đoàn trường do thầy Nguyễn Văn Ái đảm nhận.

Như vậy từ cấp tổ đến Ban giám hiệu, trường có 19 cán bộ, còn 17 giáo viên không đảm nhận chức vụ.

Trường Trung học phổ thông Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đây không phải là trường hợp cá biệt của Trường Trung học phổ thông Kỳ Lâm mà phổ biến của các trường trung học phổ thông trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tương tự, Trường Trung học phổ thông Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh quy mô chỉ có 20 lớp mà có đến 4 giám hiệu (1 Hiệu trưởng, 3 Phó Hiệu trưởng), 8 tổ (giống Trung học phổ thông Kỳ Lâm). 

Thậm chí, có tổ chỉ có 4 người, như tổ Ngữ văn; 5 người như tổ Công nghệ - Tin.

Tại Trường Trung học phổ thông Kỳ Lâm, Kỳ Anh tổ Thể dục - Quốc phòng 4 người, thầy Trương Quang Huy - Tổ trưởng, thầy Nguyễn Quốc Trị - Tổ phó. Như vậy ở tổ này một cán bộ phụ trách 1 giáo viên!

Những năm gần đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh “tăng tốc” trong công tác thi tuyển và bố trí cán bộ quản lý.

Năm học 2018-2019, 38 trường trung học phổ thông trong tỉnh có 145 cán bộ quản lý là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, bình quân mỗi trường có 3,7 cán bộ quản lý, trong đó có 28 trường 4 cán bộ quản lý, thậm chí có trường quy mô 20 lớp có 4 cán bộ quản lý như Trung học phổ thông Phúc Trạch, Hương Khê như đã nêu trên.

Một buổi ngoại khóa cho học sinh về thơ ca kháng chiến tại Trường Trung học phổ thông Phúc Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh

Do “loạn” cán bộ quản lý, nên việc phân công nhiệm vụ chồng chéo, mỗi trường mỗi cách khác nhau.

Không có hướng dẫn chỉ đạo thống nhất từ tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, cho nên có trường phân công: 1 Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn; 1 Phó Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất, kiểm định giáo dục, hoạt động ngoài giờ, 1 Phó Hiệu trưởng  phụ trách Lao động, vệ sinh, nề nếp.

Lại có trường, Hiệu trưởng phân công Phó Hiệu trưởng phụ trách dạy và học, 1 Phó Hiệu trưởng phụ trách lao động, văn thể v.v… và cuối cùng, Hiệu trưởng phụ trách chung.

Do “loạn” cấp phó nên ngoài 4 tiết dạy, cấp phó hoăc là “ngồi chơi xơi nước” hoặc là kiếm việc “làm khổ” giáo viên.

Một giáo viên dạy Hóa học ở Trường Trung học phổ thông Thành phố Hà Tĩnh bi hài: “Một buổi dạy, em có 3 tiết. Tiết 1 Hiệu trưởng dự giờ, tiết 2 Hiệu phó khác dự giờ, tiết cuối, lại một vị Hiệu phó khác vào dự. Thật là không có trời nữa!”.

Một số giáo viên phàn nàn: Một số Phó Hiệu trưởng, muốn ra uy, nên bắt báo cáo suốt, hết gửi vào Hộp thư lại bắt gửi kế hoạch bằng văn bản. Khổ không nói hết!

Trường đông cán bộ, đòi hỏi cơ sở vật chất phục vụ. Nhiều trường, phòng họp tổ chuyên môn sơ sài, phòng thực hành thí nghiệm thiếu thốn, nhưng phòng Phó Hiệu trưởng không thể sơ sài được.

Salon, quạt mát, bàn ghế, tủ, máy tính, máy in, điện thoại, giường nằm, ri đô, phích, ấm chén uống nước, thậm chí máy điều hòa đổi chiều, mùa nắng mát lạnh, mùa lạnh ấm nhức nữa chứ, tốn kém không nói, nhưng bất công với giáo viên đứng lớp quá!

Đó là chưa kể đến phụ cấp. Từ tổ trưởng trở lên hưởng phụ cấp chức vụ, tốn kém tiền của nhà nước mà hiệu quả rất thấp!

Bộ máy tổ chức Trường Trung học phổ thông Phúc Trạch (lấy từ Website Trung học phổ thông Phúc Trạch)

Tại Hà Tĩnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đang thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2013, Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về một số vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không hiểu sao, tại ngành giáo dục và đào tạo lại là một ngoại lệ!?

Đề nghị Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh rà soát, kiểm tra, chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh sắp xếp lại bộ máy theo hướng tinh giản, hiệu quả, không để tình trạng “loạn” cán bộ như trên kéo dài.

Bài và ảnh: LÊ VĂN VỴ