Mục kích dàn tiêm kích T-45 Goshawk trên tàu sân bay Ronald Reagan

09/11/2011 14:08 Lê Dũng (theo U.S. Navy)
(GDVN) - Hình ảnh ghi lại hoạt động cất, hạ cánh của các máy bay tiêm kích huấn luyện T-45 Goshawk thuộc biên chế của Phi đội bay huấn luyện Đại Bàng số 7 (VT-7) trên tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) của Hải quân Mỹ.
Tiêm kích huấn luyện T-45 Goshawk trên tàu sân bay Ronald Reagan
Tiêm kích huấn luyện T-45 Goshawk trên tàu sân bay Ronald Reagan
Tiêm kích huấn luyện T-45 Goshawk trên tàu sân bay Ronald Reagan
Tiêm kích huấn luyện T-45 Goshawk trên tàu sân bay Ronald Reagan
Tiêm kích huấn luyện T-45 Goshawk trên tàu sân bay Ronald Reagan
Tiêm kích huấn luyện T-45 Goshawk trên tàu sân bay Ronald Reagan
Tiêm kích huấn luyện T-45 Goshawk trên tàu sân bay Ronald Reagan
Lê Dũng (theo U.S. Navy)