Mức lương tối thiểu tăng thêm 220.000 đồng từ ngày 1/5/2012

13/04/2012 06:37 TN
(GDVN) - Ngày 12/4, Chính phủ đã ban hành Nghị định 31/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung...
Theo đó, mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 1/5/2012 là 1.050.000 đồng/tháng. Theo Nghị định này, mức lương tối thiểu chung trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức gồm: Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Từ ngày 1/5, mức lương tối thiểu chung sẽ là 1.050.000 đồng/tháng (Ảnh minh họa)

Nghị định quy định rõ: Mức lương tối thiểu chung quy định trên được dùng làm cơ sở để tính các mức lương trong hệ thống thang lương, bảng lương, mức phụ cấp lương và thực hiện một số chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định.

Cùng với đó, mức lương này còn dùng để tính trợ cấp kể từ ngày 1/5/2012 trở đi đối với lao động dôi dư theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2011 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và tính các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo lương tối thiểu chung.

Hiện tại, mức lương tối thiểu chung là 830.000 đồng/tháng. 


TN