Mỹ chế tạo máy bay trực thăng điều khiển bằng cơ chế siêu việt - bộ óc

06/06/2013 14:45 Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Tại Hoa Kỳ đã phát triển một mô hình máy bay trực thăng có thể được điều khiển bởi hoạt động của não. Công nghệ có thể cho phép điều khiển máy bay "bằng sức mạnh ý nghĩ" đã được các nhân viên của Đại học Minnesota đề xuất.

Điều này được nêu trong bài viết trên Journal of Neural Engineering. Người điều khiển tàu bay ở cách một khoảng xa, trên đầu anh ta đội chiếc mũ đặc biệt có 64 bộ cảm biến độ nhạy cao, phản ứng với các xung điện của hệ thống thần kinh trung ương.

Với sự hỗ trợ của chương trình được phát minh bởi các nhà khoa học, tín hiệu từ não bộ được truyền vào máy tính, và sau đó hành động cần thiết sẽ do máy bay trực thăng tiếp nhận.

Kiểm soát máy bay trực thăng ở giai đoạn nghiên cứu này là khá dễ dàng. Để làm điều này, các nhà điều hành tương lai phải qua huấn luyện đặc biệt.

Theo Tiếng nói nước Nga