Mỹ chi 395 triệu USD nâng cấp xe tăng chiến đấu M1A2SEP

29/09/2012 07:04 Việt Dũng (nguồn báo Phương Đông)
(GDVN) - General Dynamics Mỹ giành được hợp đồng thời hạn 8 năm trị giá 395 triệu USD của Lục quân Mỹ để nâng cấp xe tăng M1A2 SEP.
Xe tăng chiến đấu M1A2SEP của Mỹ

Tờ “Phương Đông” Trung Quốc cho biết, chi nhánh trong nước của General Dynamics Mỹ đã giành được một hợp đồng thời hạn 8 năm trị giá 395 triệu USD của Bộ Tư lệnh Xe tăng và Xe cơ động, Lục quân Mỹ, tiến hành nghiên cứu phát triển và thử nghiệm đối với đề án cải tiến công trình xe tăng chiến đấu Abrams.

Tuần trước, Lục quân Mỹ đã công bố kế hoạch này và cùng với hãng General Dynamics ký kết hợp đồng nâng cấp xe tăng, nội dung hợp đồng bao gồm cải tiến nguồn điện, thông tin, môi trường nhúng trên máy tính, thiết bị điện tử nắm bắt mục tiêu và tác chiến điện tử. Lục quân Mỹ đánh giá, hợp đồng này trị giá 383 triệu USD, tổng kinh phí là 395 triệu USD.

Hạng mục 1 của đề án chuyển đổi công trình Abrams nhằm tích hợp các loại hệ thống cải tiến của xe tăng vào một hạng mục cải tiến xe tăng M1A2 SEP v2, làm cho xe tăng chiến đấu Abrams, dưới tiền đề không giảm tính năng xe hiện có, đáp ứng nhu cầu của Lục quân trong tương lai.

Lục quân Mỹ có kế hoạch từ năm 2017 bắt đầu sản xuất xe tăng mới.

Việt Dũng (nguồn báo Phương Đông)