Mỹ: Chiến đấu cơ Harrier sẽ tiếp tục “cống hiến” tới năm 2030

11/06/2012 10:46 Theo QĐND
Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đang cân nhắc việc kéo dài thời gian phục vụ của các đơn vị chiến đấu cơ Boeing AV-8B/+ Harrier II ít nhất tới năm 2030
Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đang cân nhắc việc kéo dài thời gian phục vụ của các đơn vị chiến đấu cơ Boeing AV-8B/+ Harrier II ít nhất tới năm 2030, đó là thông tin được trang tin Flightglobal đăng tải.

 Tính tới thời điểm hiện tại, các đơn vị Harrier II đã phục vụ trong biên chế quân đội Mỹ 27 năm. Để thực hiện ý định này, thủy quân lục chiến Mỹ đang “tái cơ cấu” lại các chiến đấu cơ Harrier II hiện có.

Chiến đấu cơ Harrier II trong biên chế Thủy quân lục chiến Mỹ.

Hiện tại, các đơn vị Harrier II đang tham gia các thử nghiệm kiểm tra chất lượng và dự tính số giờ bay còn lại của mỗi máy bay.

Theo đó, để tiếp tục hoạt động đến năm 2030, toàn bộ kết cấu khung thân và trang bị trên khoang của máy bay đều phải được thay thế căn cứ vào “tuổi thọ” còn lại của máy bay. Nguồn phụ tùng cho quá trình này là các máy bay Harrier II cũ mua từ Anh.

Trong vài năm qua, thủy quân lục chiến Mỹ đang gặp khó khăn trong việc duy trì chiến đấu cơ Harrier II vì không có đủ nguồn phụ tùng cần thiết.

Để khắc phục vấn đề này, quân đội Mỹ đã phải chi ra 180 triệu USD mua 72 máy bay Harrier II GR9/A/T12 cũ và 50 triệu USD cho nguồn phụ tùng kèm theo từ quân đội Anh. Toàn bộ số chiến đấu cơ cũ nói trên sẽ được niêm cất tại “Nghĩa địa máy bay”.

Trong tương lai gần, thủy quân lục chiến Mỹ vẫn chưa tính tới việc nâng cấp sâu các đơn vị Harrier hiện có, nhưng chắc chắn trang bị trên khoang của máy bay sẽ được cải tiến. Tuy nhiên, thông tin về kế hoạch này chưa được công bố.

Theo QĐND