Mỹ phải hủy bỏ 60 cuộc trình diễn hàng không do cắt giảm ngân sách

30/04/2013 13:00 Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Mỹ phải hủy bỏ 60 cuộc trình diễn hàng không do cắt giảm ngân sách.

Theo MarineCorpsTimes, trong năm 2013, ở Mỹ có 60 cuộc trình diễn hàng không đã bị hủy bỏ.

Lý do của việc hủy bỏ các sự kiện này là cắt giảm ngân sách quân sự của Mỹ, do đó Hải quân, Không quân và Thủy quân lục chiến Mỹ đã phải giảm số giờ bay và đình chỉ các chuyến bay của một số loại máy bay.

Do hậu quả hạn chế số lượng giờ bay nên đã giảm hoặc loại bỏ gần 200 chương trình không quân Hoa Kỳ trong tổng số 300 chương trình đã lên kế hoạch cho năm 2013.

Theo chủ tịch Hội đồng quốc tế về chương trình hàng không (ICAS) John Cudahy), cho đến cuối năm nay có thể bị hủy bỏ thêm một số sự kiện nữa, vì quân đội không còn nhiều hy vọng cho việc phục hồi kinh phí.
Theo Tiếng nói nước Nga