Mỹ tiết lộ video trục vớt tài sản của NASA trên Thái Bình Dương

15/12/2014 15:20 Bình Nguyên
(GDVN) - Hoạt động trục vớt do các thợ lặn hải quân đang làm nhiệm vụ trên chiến hạm USS Anchorage (LPD 23) tiến hành đã được Mỹ công bố.

Hải quân Mỹ vừa tiết lộ quá trình trục vớt một thiết bị module của Cơ quan quản lý hàng không vũ trụ Mỹ/NASA mang tên NASA Orion sau khi thiết bị này rơi xuống một địa điểm trên Thái Bình Dương vào ngày 5/12/2014.

Toàn bộ video về hoạt động trục vớt do các thợ lặn hải quân đang làm nhiệm vụ trên chiến hạm USS Anchorage (LPD 23) tiến hành đã được Mỹ công bố.

Được biết module NASA Orion trong lần rơi này đã đánh dấu hết cho giai đoạn thử nghiệm bay khám phá lần thứ 1 (EFT-1) của tàu vũ trụ cùng tên Orion.

Bình Nguyên