Ngắm những chiến hạm hiện đại của Hải quân Việt Nam

24/08/2011 08:19 Quân Cơ (tổng hợp)
(GDVN) – Những chiến hạm của Hải quân có nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ sự bình yên của tổ quốc.

Quân Cơ (tổng hợp)