Ngày hội của người lao động ngành Dầu khí

04/05/2018 14:20 Quế Chi
(GDVN) - Đồng hành với sự phát triển của ngành Dầu khí, Công đoàn Dầu khí Việt Nam ngày càng lớn mạnh và trở thành chỗ dựa tin cậy của đội ngũ người lao động.

Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VI được tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày từ 03/5 đến 04/5 thực sự là ngày hội lớn của người lao động dầu khí.  

Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Mai Đức Chính – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đồng chí nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện các bộ ngành Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương; chủ tịch, phó chủ tịch các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; các công đoàn bạn.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn;

Đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam;

Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị thành viên, lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn;

Chủ tịch, phó chủ tịch các Công đoàn trực thuộc, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam và 250 đại biểu tham dự Đại hội.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh tặng Công đoàn Dầu khí Việt Nam tấm ảnh Bác Hồ

Trong diễn văn khai mạc đại hội, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan khẳng định, trong nhiều năm qua Công đoàn Dầu khí Việt Nam luôn xứng đáng với vai trò là tổ chức chăm lo cho đời sống, quyền lợi của người lao động.

Đồng chí cũng nhìn nhận, tình hình mới đã đặt ra cho tổ chức công đoàn cả cơ hội và thách thức.

Trong bối cảnh đó, đồng chí mong muốn các đại biểu sẽ tập trung trí tuệ, tâm huyết, phát huy dân chủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng được sự kỳ vọng, tin tưởng của đoàn viên, người lao động, góp phần để Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ VI là đại hội của đoàn kết, trách nhiệm, hành động.

Ngay sau diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Mạnh Kha, Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đọc báo cáo của Ban chấp hành khóa V tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng nhiệm kỳ 2018-2023.

Báo cáo nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2013-2018, các mặt công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động ngày càng được tăng cường; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai hiệu quả nghị quyết của tổ chức công đoàn ngày càng được chú trọng.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đồng thời, các công tác nữ công, công tác đối ngoại, công tác tài chính công đoàn cũng được đẩy mạnh, tạo nguồn lực mạnh mẽ để thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Từ những kết quả và bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ban chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ 2018-2023 với mục tiêu tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn theo phương châm hướng về cơ sở; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ đối với người lao động;

Tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích đoàn viên làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định và phát triển;

Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh;

Góp phần vào sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và của đất nước trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội

Từ đó, Ban chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam đưa ra khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh, đoàn kết, đổi mới, hành động, vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, vì lợi ích đoàn viên, người lao động”.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đồng thời, các công tác nữ công, công tác đối ngoại, công tác tài chính công đoàn cũng được đẩy mạnh, tạo nguồn lực mạnh mẽ để thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Từ những kết quả và bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ 2013-2018, Ban chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ 2018-2023 với mục tiêu tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn theo phương châm hướng về cơ sở;

Chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ đối với người lao động; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích đoàn viên làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động;

Tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định và phát triển; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh;

Góp phần vào sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và của đất nước trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Từ đó, Ban chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam đưa ra khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh, đoàn kết, đổi mới, hành động, vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, vì lợi ích đoàn viên, người lao động”.

Tại Đại hội, đồng chí Khuất Thị Lê – Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc – Hóa dầu Bình Sơn đã báo cáo các kiến nghị của người lao động với lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phần lớn các kiến nghị đều hướng tới các chế độ chính sách cho người lao động như tiền lương, quỹ khen thưởng, phúc lợi; bảo hiểm xã hội, cơ chế khen thưởng hay quy chế kiểm tra tài chính, công tác nữ ...

Đại hội cũng nghe tham luận “Vai trò của Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro trong quá trình tái cấu trúc, sắp xếp lại lao động” của công đoàn Vietsovpetro, “Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam không ngừng đổi mới, tổ chức hiệu quả phong trào thi đua trên các công trình trọng điểm” của công đoàn PTSC và “Phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” luôn mang lại niềm cảm hứng cho các chiến sỹ giàn khoan PV Drilling” của công đoàn PV Drilling.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chúc mừng đại hội của những người lao động ngành Dầu khí. Đồng chí nhận định, nhiệm kỳ qua, hoạt động Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Đồng chí cũng cho rằng, giai đoạn 2018 - 2023 là thời kỳ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn.

Đồng thời, sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hiệp định thương mại tự do thế hệ mới... sẽ có tác động trực tiếp đến Công đoàn Việt Nam và hoạt động công đoàn nói chung.

Từ đó, tổ chức và hoạt động của Công đoàn tiệm cận nhiều hơn với các tiêu chuẩn quốc tế; quan hệ lao động ngày càng đa dạng, phức tạp; yêu cầu, đòi hỏi của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn ngày càng cao.

Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi và bài học kinh nghiệm đã có, tổ chức Công đoàn cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động.

Từ đó, đồng chí cũng đưa ra 5 vấn đề cho Công đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy cho người lao động ngành Dầu khí.

Trong đó, đồng chí đề nghị Công đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy nhu cầu chính đáng của số đông đoàn viên, người lao động làm cơ sở hoạt động, lấy đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động làm mục tiêu;

Lấy công đoàn cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở phục vụ đoàn viên, người lao động.

Đồng thời tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng các hoạt động kiểm tra, nữ công, đối ngoại của công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Thay mặt Đảng bộ, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Trần Sỹ Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn đã khẳng định, thành tựu Tập đoàn đạt được trong những năm qua có sự đóng góp rất lớn của tổ chức công đoàn.

Trong thời gian tới, đồng chí nhận định, để đồng hành cùng với Tập đoàn, vai trò của Công đoàn Dầu khí Việt Nam rất nặng nề.

Chính vì thế, đồng chí đề nghị Công đoàn Dầu khí Việt Nam và các cấp công đoàn đưa ra dữ liệu dự báo về tình hình công ăn việc làm cho người lao động 3-5 năm mới.

Bởi trong bối cảnh hiện nay, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, công việc dành cho ngành Dầu khí sẽ ngày càng ít đi, giá thành giảm ... và tác động trực tiếp tới đời sống, tâm tư, tình cảm của người lao động.

Bên cạnh đó, giai đoạn 2018 - 2023 là thời kỳ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn nói riêng và các doanh nghiệp trong cả nước nói chung.

Điều này đòi hỏi tổ chức công đoàn phải có sự thay đổi để phù hợp với tình hình mới.

Chính vì thế, đồng chí đề nghị các cấp công đoàn cần xác định mô hình và phương thức hoạt động của mình trong giai đoạn mới để thực sự là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động dầu khí.

Đại hội đã bầu 33 đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn khóa VI và bầu đoàn đại biểu gồm 5 đồng chí và 1 đại biểu dự khuyết đại diện Công đoàn Dầu khí Việt Nam đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Ban chấp hành mới đã triệu tập phiên họp đầu tiên để bầu ra Ban Thường vụ Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa VI.

Quế Chi