Ngày làm việc thứ ba: Trung ương thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

12/10/2016 08:40 Theo baochinhphu.vn
(GDVN) - Ngày 11/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ ba.

Buổi sáng, Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận về tình hình kinh tế -xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án "Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế".

Theo baochinhphu.vn