Nghiệm thu hệ thống thủy lực trợ lực lái xe tăng T-54/T-55

12/09/2012 14:29 Theo QĐND
Chiều 11/9, tại xưởng sửa chữa tăng-thiết giáp 32, Hội đồng Khoa học công nghệ Binh chủng Tăng-Thiết giáp đã tổ chức nghiệm thu 15 hệ thống thủy lực trợ lực lái TBT-TL08 trên xe tăng T-54/T-55.
Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng giao cho Binh chủng Tăng-Thiết giáp (T-TG) năm 2012, chiều 11/9, tại xưởng sửa chữa tăng-thiết giáp 32, Hội đồng Khoa học công nghệ Binh chủng Tăng-Thiết giáp đã tổ chức nghiệm thu 15 hệ thống thủy lực trợ lực lái TBT-TL08 trên xe tăng T-54/T-55.

Dự buổi nghiệm thu có Thiếu tướng Hoàng Trung Kiên, Tư lệnh Binh chủng Tăng-Thiết giáp, đại diện của Cục Quân lực (Bộ Tổng Tham mưu), Thủ trưởng Cục Kỹ thuật (Binh chủng Tăng-Thiết giáp) và  các đơn vị có liên quan.

Các đại biểu tham quan phụ tùng vật tư của hệ thống trợ lực thủy lực xe tăng T-54/T-55

Thiếu tướng Hoàng Trung Kiên, chủ tịch hội đồng nghiệm thu cho biết: Binh chủng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sản phẩm phụ tùng, vật tư đủ về số lượng, chất lượng đạt các chỉ tiêu, yêu cầu kỹ thuật.

 Binh chủng sẽ đề nghị Bộ Quốc phòng cho phép lắp đặt hệ thống hỗ trợ lái thủy lực vào 15 xe tăng T-54/T-55 của Trung đoàn xe tăng 406 (Quân khu 2) và tiếp tục làm tốt việc tạo nguồn vật tư phụ tùng dự trữ, bảo hành chu đáo các xe đã lắp trợ lực lái.

Ngoài ra, các đơn vị cũng cần chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng sản xuất và lắp đặt cho các đơn vị T-TG toàn quân theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

Theo QĐND