Tàu lặn không người lái Nhật Bản (ảnh minh họa)

Tờ "Nihon Keizai Shimbun" ngày 28 tháng 7 đăng bài viết nhan đề "Nhật Bản muốn nâng cao công nghệ tàu lặn không người lái, tăng cường khai thác tài nguyên biển" cho rằng, Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch sử dụng "tàu lặn không người lái" trên biển, tăng cường khả năng khai thác các tài nguyên biển như kim loại hiếm, khí đốt.

Ngoài phát triển tàu lặn không người lái mới (AUV), Nhật Bản còn chuẩn bị phát triển công nghệ có thể đồng thời vận hành nhiều máy thăm dò. Mục tiêu của chính phủ là, vào năm tài khóa 2018 đưa diện tích có thể quan trắc và thăm dò bình quân hàng ngày gấp trên 5 lần so với hiện nay.

AUV do cơ quan nghiên cứu phát triển biển Nhật Bản chủ trì phát triển và sử dụng. Cơ quan này sở hữu 4 AUV, kể cả chiếc đang phát triển. Hiện nay, một chiếc tàu mẹ vận chuyển AUV chỉ có thể vận hành một tàu lặn không người lái, diện tích khảo sát có hạn.

Thông qua phát triển AUV mới có thể nâng cao tốc độ lên xuống trong biển và hệ thống có thể đồng thời vận hành 4 AUV, có thể nâng cao rất lớn khả năng thăm dò.

Trong năm tài khóa 2014, Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch đầu tư 1 tỷ yên (khoảng 9,8 triệu USD), hợp tác với các trường đại học chế tạo máy thử nghiệm mới.

Lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản tổng cộng đạt 4,47 triệu km2, gấp khoảng 12 lần so với diện tích lãnh thổ. Để khai thác và sử dụng tài nguyên biển trong vùng biển quản lý, Nhật Bản cần có công nghệ thăm dò và khai thác biển hiệu quả.

Việt Dũng