Nhiều công chức, viên chức ở An Giang chưng hửng không được tăng lương trước hạn

26/10/2019 08:49 KIM OANH
(GDVN) - Tiêu chí để xét nâng lương trước hạn cho cán bộ, công chức, viên chức ở An Giang ở thời điểm hiện nay là cực kỳ khó khăn, không mấy người đạt được.

Thời gian qua, chúng tôi nhận được rất nhiều thông tin phản ánh của công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đang công tác tại tỉnh An Giang vì họ không được tăng lương trước hạn như những năm trước đây.

Dù có những người đạt được thành tích cao, họ đạt được danh hiệu chiến sĩ thi đua, người thì 2 năm, người thì 3 năm, có người được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen nhưng vẫn không được tăng lương trước thời hạn.

 Việc xét tăng lương trước thời hạn ở An Giang khác với hướng dẫn của Bộ Nội Vụ

(Ảnh minh họa: Báo Giáo dục và Thời đại).

Qua tìm hiểu, chúng tôi nắm được nguyên nhân khiến nhiều người lao động ở địa phương này "chưng hửng" bởi tại hướng dẫn trong Công văn số 2248/UBND-TH ngày 26/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang do Chủ tịch tỉnh (thời điểm năm 2017) Vương Bình Thạnh đã ký.

Khi ban hành Công văn số 2248/UBND-TH thì Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang đã căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thế nhưng, Công văn số 2248/UBND-TH đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang “thòng” thêm một câu nữa.

Nội dung của câu này như sau: “Ngoài tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP phải được phân loại, đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 02 năm, gồm: năm được xét và năm liền kề trước đó”.

Chính vì thế, việc xét tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ở An Giang càng trở nên khó khăn và rất hiếm người được xét theo hướng dẫn Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn xét tăng lương trước thời hạn như thế nào?

Theo Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn điều kiện và chế độ được hưởng chế độ nâng bậc lương trước thời hạn như sau:

Nâng bậc lương trước thời hạn đối với giáo viên

“Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này”.

Như vậy, căn cứ vào hướng dẫn của Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ thì những cán bộ, công chức, viên chức người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP chỉ cần được cấp có thẩm quyền phân loại, đánh giá từ mức “hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, cộng với các danh hiệu thi đua hàng năm là đã đạt chuẩn để xét nâng lương trước thời hạn.

Cũng theo hướng dẫn Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ thì việc xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc được quy định như sau:

“Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn được căn cứ vào thành tích cao nhất đạt được của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nếu thành tích cao nhất bằng nhau thì xét đến các thành tích khác; trường hợp có nhiều người có thành tích như nhau thì thực hiện ưu tiên theo quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị”.

Công văn số 2248/UBND-TH của tỉnh An Giang yêu cầu: “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong 02 năm, gồm: năm được xét và năm liền kề trước đó.

Tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn

Nếu so sánh Công văn số 2248/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang với Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ về thực hiện xét nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thì có những khác biệt lớn.

Chính vì thế, tiêu chí để xét nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức ở An Giang ở thời điểm này là cực kỳ khó khăn, không mấy người đạt được.

Bởi, theo hướng dẫn của Nghị định 56 và Nghị định 88 sửa đổi của Chính phủ thì công chức, viên chức được xếp loại cuối năm là "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" phải có Sáng kiến kinh nghiệm được cấp có thẩm quyền công nhận.

Trong khi, việc viết Sáng kiến kinh nghiệm mà đạt giải thì khó khăn vô cùng, nhất là đối với những viên chức đang công tác trong ngành giáo dục.

Chẳng hạn, trước thời điểm ban hành Công văn số 2248/UBND-TH của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (năm 2017) thì đã có nhiều người họ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, đạt bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhưng, vì năm 2018, 2019 chỉ được đánh giá "hoàn thành tốt nhiệm vụ" nên không được tăng lương trước thời hạn vì Công văn yêu cầu: “phải được phân loại, đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 02 năm, gồm: năm được xét và năm liền kề trước đó”.

Như vậy, dù có đạt được thành tích cao như bằng khen của Bộ, của Thủ tướng Chính phủ trước đó nhưng trước 2 năm thời điểm xét nâng lương trước hạn mà không được phân loại là "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" thì thành tích trước đó cũng vô nghĩa!

Thiết nghĩ, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cần nghiên cứu lại Công văn số 2248/UBND-TH để phù hợp với Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ đã ban hành.

Việc tăng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc là một sự động viên, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của các cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Vì vậy, chỉ nên yêu cầu trong khoảng thời gian quy định như Thông tư số 08/2013/TT-BNV nếu những cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đạt được thành tích thì nên xét tăng lương trước thời hạn.

Bởi, đâu phải năm nào người lao động cũng có thể được phân loại ở mức "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" để đủ tiêu chí được xét tăng lương trước hạn như hướng dẫn của Công văn số 2248/UBND-TH ở tỉnh An Giang?

Tài liệu tham khảo:

- Thông tư số 08/2013/TT-BNV

- Công văn số 2248/UBND-TH

- Nghị định số 56/2015/NĐ-CP

- Nghị định số 88/2017/NĐ-CP

KIM OANH