Nhiều hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS trong trường

09/12/2013 15:50 Lê Phong/báo Thanh Hóa
(GDVN) -Xác định công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS trong nhà trường không chỉ là đấu tranh ngăn chặn mà còn giáo dục văn hóa, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống và khả năng tự bảo vệ cho học sinh, trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã quan tâm xây dựng và triển khai kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy xâm nhập học đường.
Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: lồng ghép tuyên truyền vào tuần lễ giáo dục công dân đầu năm học, trong giờ chào cờ đầu tuần, trong các hoạt động ngoại khóa của trường, của lớp hay tổ chức các buổi tọa đàm, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS; hội thi tuyên truyền về phòng, chống ma túy dưới hình thức sân khấu hóa; hội thi “An toàn trường học” hay tham gia mít tinh, diễu hành hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”... 

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, hằng năm, Sở GD&ĐT tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác phòng, chống ma túy cho cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách đội, bí thư đoàn trường nhằm giúp đội ngũ này nắm vững kiến thức cơ bản về ma túy, thực trạng tệ nạn ma túy trong thanh, thiếu niên, nâng cao ý thức trách nhiệm của các thành viên trong công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy trong học đường. 

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức tốt việc giáo dục phòng, chống ma túy, HIV/AIDS trong chương trình giáo dục chính khóa thông qua việc dạy tích hợp, lồng ghép trong các môn học Đạo đức, Sinh học, Giáo dục công dân...

Hiện nay, 100% trường học trong tỉnh đã xây dựng được chương trình giáo dục phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, phòng chống tội phạm sát với đặc điểm của từng trường và địa phương. Nhiều đơn vị tổ chức tốt công tác tuyên truyền, các hoạt động về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS như: Phòng giáo dục các huyện Đông Sơn, Hậu Lộc, Quảng Xương...; trường THPT Hoằng Hóa 3, THPT Quảng Xương 4, THPT Sầm Sơn...

 Thông qua công tác tuyên truyền đã từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ, giáo viên, học sinh về nguy cơ, tác hại và hậu quả của tệ nạn ma túy. Em Nguyễn Thị Huyền, học sinh Trường THPT Hoằng Hóa 3, tâm sự: Sau khi tham gia các buổi sinh hoạt tuyên truyền về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS do nhà trường tổ chức, em học hỏi được nhiều kiến thức về cách phòng tránh HIV cũng như tác hại của ma túy. Qua đó không chỉ giúp bản thân mà còn có thể tuyên truyền để những người khác phòng tránh hiệu quả.

Từ sự tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền, phối hợp phòng, chống ma túy, HIV/AIDS trong trường học đã góp phần giữ gìn sự trong sạch, lành mạnh môi trường giáo dục ở các trường học, tạo nền tảng vững chắc cho các nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện.

Lê Phong/báo Thanh Hóa