Nhiều sai phạm của Công ty BN Việt Toàn khi thực hiện dự án tại Bắc Ninh

12/06/2017 15:56 Minh Anh
(GDVN) - Mặc dù chỉ được tỉnh giao thực hiện dự án bãi gỗ, bãi đỗ xe nhưng Công ty bất động sản BN Việt Toàn đã phân lô, bán cho các hộ dân để xây nhà ở kiên cố...

Tràn lan xây dựng trái phép

Theo xác minh đơn thư tố cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản BN Việt Toàn (Công ty Việt Toàn) có nhiều sai phạm trong việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dịch vụ thương mại làng nghề, bãi để xe, bãi gỗ tại phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) và kinh doanh hạ tầng khu dịch vụ thương mại làng nghề, trên diện tích 6,5ha.

Bản đồ quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dịch vụ thương mại làng nghề, bãi để xe, bãi gỗ tại phường Đồng Kỵ

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 20/9/2013, Ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn có Quyết định số 502/QĐ-UBND về việc thu hồi 48.301,6m2 đất nông nghiệp của 216 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ thương mại làng nghề, bãi để xe, bãi gỗ phường Đồng Kỵ.

Đến ngày 11/10/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh có Quyết định số 375/QĐ-UBND về việc thu hồi 54.431,8m2 đất tại phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn và giao 53.918,1m2 đất cho Công ty Việt Toàn thuê để xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu dịch vụ thương mại làng nghề.

Đơn thư "cầu cứu" của người dân có đất thuộc dự án gửi các cơ quan chức năng.

Sau khi có đơn tố cáo của người dân, ngày 27/7/2016, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Từ Sơn, Ủy ban nhân dân phường Đồng Kỵ tiến hành kiểm tra việc sử dụng đất của Công ty Việt Toàn.

Kết quả kiểm tra cho thấy, đối với diện tích được bàn giao đợt 1, Công ty đã san lấp mặt bằng, xây dựng được 350m đường cống thoát nước thải, chưa xây dựng hệ thống cấp điện, hệ thống cấp nước.

Công ty đã cho thuê lại 10 lô, giáp Tỉnh lộ 277, thời điểm kiểm tra các hộ đang tiến hành xây dựng.

Ngày 28/4/2016, Ủy ban nhân dân phường Đồng Kỵ đã kiểm tra việc xây dựng của các hộ dân và lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu ngừng thi công xây dựng đối với 05 hộ gia đình.

Ngày 06/5/2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ban hành 5 quyết định đình chỉ xây dựng do thi công sai chỉ giới quy hoạch.

Sở Tài nguyên Môi trường còn phát hiện, Công ty Việt Toàn không lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai thực hiện dự án. Do đó, Công ty Việt Toàn đã vi phạm Điều 19, Luật Bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Sở Tài nguyên Môi trường còn phát hiện, Công ty Việt Toàn không thực hiện đúng tiến độ dự án đã ghi trong giấy chứng nhận đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp.

Thị xã vượt mặt… tỉnh để ra quyết định thu hồi đất?

Căn cứ khoản 6, Điều 130, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ quy định: “Trong thời hạn không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xem xét, ký và gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc Tổ chức phát triển quỹ đất quyết định thu hồi đất, quyết định xét duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trường hợp trên khu đất thu hồi có diện tích đất do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng thì trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi đất của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm quyết định thu hồi diện tích đất cụ thể đối với từng thửa đất do hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng”.

ỦY ban nhân dân thị xã lại ban hành quyết định thu hồi đất trước khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh là trái với quy định tại khoản 6, Điều 130, Nghị định 181. 

Theo quy định như trên có nghĩa là Ủy ban nhân dân tỉnh phải ra quyết định thu hồi trước, sau đó Ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn mới ban hành quyết định đến từng hộ gia đình.

Tuy nhiên, trên thực tế, ngày 20/9/2013, Ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn đã "chạy trước" tỉnh một bước khi ban hành Quyết định số 502/QĐ-UBND về việc việc thu hồi 48.301m2 đất nông nghiệp của 216 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất.

Đến ngày 11/10/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh mới ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND thu hồi 54.431,8m2 đất để giao Công ty Việt Toàn thuê thực hiện dự án.

Kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đã chỉ ra nhiều sai phạm của Công ty Việt Toàn.

Như vậy, việc Ủy ban nhân dân thị xã ban hành quyết định thu hồi đất trước quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh là trái thẩm quyền, "cầm đèn chạy trước ô tô" theo quy định tại khoản 6, Điều 130, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

Về việc này, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh cho rằng, việc Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 là đúng quy định tại khoản 1, Điều 31, Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ.

Sở Tài nguyên cho rằng, khoản 6, Điều 130, Nghị định 181 mà người dân áp dụng đã bị thay thế bởi Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên, thực tế, Nghị định 69/2009 chỉ thay thế các "Điều 10, Điều 12, bỏ nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của khu công nghệ cao, khu kinh tế quy định tại các Điều 14, 30, 52, 125, 126, 127 và Điều 141" của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP. Như vậy, khoản 6, Điều 130, Nghị định 181 vẫn được giữ nguyên và có hiệu lực pháp luật.

Đồng thời, Quyết định số 375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Quyết định số 502/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn vẫn căn cứ vào Nghị định 181, nên không thể nói nghị định này đã bị thay thế.

Do vậy, việc người dân khiếu nại quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn trái thẩm quyền và của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh không đúng quy định pháp luật là có cơ sở, cần phải được cơ quan chức năng thanh, kiểm tra làm rõ.

Minh Anh