Những hình ảnh ấn tượng trong cuộc diễn tập Spring Storm của Estonia

08/05/2012 10:40 Bá Quang (theo mil)
(GDVN) - Trong những ngày gần đây, quân đội Estonia đã tổ chức cuộc diễn tập quân sự mang tên Kevadtorm 2012 (Spring Storm). Dưới đây là một số hình ảnh.

Bá Quang (theo mil)