Những hình ảnh chỉ ở xứ mình mới có!

03/09/2011 15:29 Người lao động tổng hợp

Có ở đâu trên trái đất này mà già trẻ, lớn bé, gái trai và cả... bà bầu cũng đạp Luật Giao thông dưới chân mà đi như thế?...

 Anh này không biết bị ai đuổi rát mà bất chấp hiểm nguy, lao mình qua con lươn như vậy...

 Hỏng biết con lươn có gì hấp dẫn mà già trẻ, bé lớn đều thích trèo qua như vậy ta?

 Con lươn cao cao, chân em còn cao hơn...

 Trèo qua con lươn mau, coi chừng xe tải đằng sau...

 Các em cứ thong thả mà đi vì đã có anh... cản hậu!

 Đừng tưởng tui có bầu thì leo con lươn hổng được nghen! Qua tuốt luốt hết trơn hà...

 Ai đem "con lươn" đặt giữa đường...

 Qua nhanh lên cho tụi tui còn qua nữa nè...

 Taxi... taxi...

Xe anh đi trước, xe nàng theo sau...

 Vầy... cho nó mau....

"Đừng làm tui giật mình, té chết đó!"

Người lao động tổng hợp