Những hình ảnh 'cực độc' chỉ có ở Việt Nam (P5)

24/09/2012 13:37 Nhóm độc giả vnexpress
Cầu có tên độc, vé xe có như không, thư tuyệt mệnh của một đứa con...
Nghe tên đã sợ.
Không có còn hơn.
Chè "chó".
Thùng "bạc".
Nhiều khóa cho an toàn.
Chủ xe có mối thù riêng với ngân hàng.
Con "ngoan".
Nơi tình yêu ra đi.
Siêu xe.
"Dưới đấy" giá xăng cũng đang cao.
Nhóm độc giả vnexpress