Những hình ảnh 'cực độc' chỉ có ở Việt Nam (P6)

25/09/2012 15:08 Theo VNE
Dịch vụ tư vấn bỏ rượu, yêu anh mang dép, quán chè ngon nhất thế giới...
Dịch vụ mới.
Ngon nhất thế giới.
Cho phép tiểu tiện, chỉ cấm đại tiện?
Đội dân phòng...?
Bắt nhịp thời đại.
Nhiều bánh, thiếu hai cái không thành vấn đề.
Cứ đi dép là yêu.
Chủ nhân vừa vào nhà được 2 phút.
Theo VNE