Những hình ảnh 'cực độc' của độc giả sưu tầm chỉ có ở Việt Nam (P4)

22/01/2012 06:00 (Nhóm độc giả sưu tầm)/VNE
Những chiêu đối phó khi đường ngập, công nghệ photocopy hiện đại với cách tính tiền nông thôn châu Á...
Đón dâu trong ngày lụt lội.
Cách di chuyển qua đoạn đường ngập.
Chiếc xe mới đang đi xin số.
Lời tự bạch chân thật.
Công nghệ hiện đại nhưng tính tiền kiểu nông thôn châu Á.
Nhà vệ sinh cũng cần phải định nghĩa rõ ràng.
Đánh giầy cũng có đẳng cấp rõ ràng.
Chỗ ngồi không hề thoải mái.
Cấm chôn cất tại khu vực nghĩa địa.
Đến dép cũng cần phải khóa lại.
(Nhóm độc giả sưu tầm)/VNE