Những hình ảnh hiếm gặp chỉ có ở Việt Nam

12/09/2012 06:20 Theo Vnexpress
Biển cấm kinh dị, đi nhờ xe, thanh lý cả xe lẫn người...
Gan dạ hay liều mạng?
Lời cảnh báo tàn khốc.
Mọi biện pháp phòng vệ đều vô ích.
Nhìn sao cho xuể.
Hò có hay chăng nữa thì vẫn cần một cái gương.
Nhà hàng Trung - Hàn lẫn lộn.
Ngồi vầy cho nó mát.
Giả nhiêu cũng được.
Không còn gì để mất.
Đi nhờ.
Theo Vnexpress