Những hình ảnh hiếm về việc học của các sĩ tử dưới thời nhà Nguyễn

22/06/2012 07:59 Long Hy (Nguồn. Nguyentl)
(GDVN) - Những hình ảnh hiếm hoi về các sĩ tử thời phong kiến, cụ thể là dưới triều Nguyễn học chữ Thánh hiền, lều chõng đi thi để trở thành những vị quan mang vinh danh về cho cả dòng họ, cả tổng cả huyện.
Một học trò với sách chữ Nho Thánh hiền và cây bút lông. Do ảnh hưởng của Khổng Mạnh, xã hội Việt Nam rất coi trọng các nhà nho giáo. Phần đông những quan lại đều được tuyển chọn từ tầng lớp học thức này.
Thầy đồ và học trò. Dưới triều Nguyễn, cứ 3 năm thì triều đình lại mở khóa thi Hương ở các tỉnh lớn, ai dự thi cũng được, thí sinh trúng tuyển thì được gọi là Cử-Nhân (người được địa phương tiến cử với triều đình). Năm sau thì các Cử-Nhân vào Kinh để thi Hội và thi Ðình. Ai đậu khóa thi Hội thì được gọi là Thám Hoa, đậu khóa thi Ðình thì được gọi là Tiến-Sĩ (người có tầm học uyên bác).
Thầy đồ cầm roi, ngồi trên sập gụ dạy lũ học trò làng chữ Nho.
Thầy đồ làng dạy đám học trò chữ Nho để sau này lều chõng đi thi làm quan.
Đến ngày lều chõng đi thi. 
Một thí sinh 70 tuổi vẫn tích cực đi thi.
Một trường thi ở Nam Định mở năm 1897.
Hình vẽ trường thi năm 1895.
Một vị quan chủ khảo (giám khảo hay giám thì coi thi bây giờ) tại trường thi Nam Định 1897.
Hội đồng giám khảo tại trường thi Nam Định 1897.
Các quan chủ khảo ngồi trên một chiếc ghế cao dưới lọng để quan sát các thí sinh làm bài. Ảnh chụp tại trường thi Nam Định năm 1897.
Các vị quan chủ khảo tại trường thi Nam Định năm 1897.
Ngày vinh danh những thí sinh đỗ đạt tại trường thi Nam Định 1897. Người có nhiệm vụ xướng danh tên các sĩ tử đỗ đạt bằng cách cầm một chiếc loa, đứng trên cao và đọc rõng rạc họ tên, quê quán của sĩ tử đó.
Các sĩ tử và người thân ngồi nghe xướng danh công bố kết quả thi tại trường thi Nam Định 1897.
Bảng vàng khắc tên những người trúng tuyển tại trường thi Nam Định 1897.
Các tân khoa, trạng nguyên, thám hoa, tiến sĩ xúng xính áo, mão, hia do vua ban.
Những người đỗ đạt bái vọng tại Văn Miếu 1897.
Các tân khoa bái ông Tổng đốc Nam Định, 1897.
Quan Tổng đốc Nam Định thay mặt nhà Vua thết đãi yến tiếc cho các tân khoa đỗ đạt.
Các tân khoa được rước đi dạo phố cho mọi người biết mặt.
Lễ xướng danh những sĩ tử đỗ đạt trường thi Nam Định 1897.
Long Hy (Nguồn. Nguyentl)