Những hình ảnh thắt lòng đám tang sau vụ thảm sát

25/08/2011 17:48 Sỹ Nam - Cao Nguyên
(GDVN) - Cảnh đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, “lá vàng chưa rụng, lá xanh đã lìa cành” khiến không ai cầm nổi nước mắt.
Sỹ Nam - Cao Nguyên