Những kỷ niệm về cây đa đầu làng

26/01/2012 14:00 Theo Vnexpress
Đây là nơi quen thuộc với bọn chăn trâu cắt cỏ của chúng tôi. Buổi trưa, gốc đa này là nới nghỉ mát của mọi người mỗi khi trời nắng to.
Theo Vnexpress