Những nghĩa địa xe quân sự bị bỏ hoang của quân đội Nga (P2)

26/01/2012 17:19 Lê Mai (theo Livejournal)
(GDVN) - Trên khắp nước Nga rộng lớn, đâu đâu cũng có thể thấy những bãi thiết bị quân sự bị bỏ hoang, phó mặc cho sự tàn phá của thời gian và môi trường. Rất nhiều những “nghĩa địa quân sự” này là những nơi tập kết của những trang thiết bị, vũ khí từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Mỗi năm chúng lại thêm hoen gỉ và xuống cấp trầm trọng nhưng vẫn chưa được mang đi niêm cất hay tái chế.
Lê Mai (theo Livejournal)