“Nói 7 triệu đồng không sống được thì phải xem lại"

23/11/2011 08:54 Tuyết Mai/Thanh niên
Bên hành lang QH hôm qua, bà Phạm Thị Hải Chuyền (ảnh), Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH đã trao đổi với báo giới xung quanh vấn đề tiền lương...

Bên hành lang QH hôm qua, bà Phạm Thị Hải Chuyền (ảnh), Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH đã trao đổi với báo giới xung quanh vấn đề tiền lương nói chung và lương của ngành điện nói riêng.

Ảnh: Ngọc Thắng

Vừa qua ngành điện công bố mức lương trung bình của cán bộ công nhân ngành là 7,3 triệu đồng và cho đó là mức rất thấp, không đảm bảo đời sống. Bộ trưởng đánh giá thế nào về mức lương đó so với xã hội?

Tôi nghĩ nếu nói mức lương tối thiểu 7,3 triệu đồng/tháng mà không sống được thì không phù hợp với thực tiễn hiện nay. Thực tiễn hiện nay, khối DN lương tối thiểu 2 triệu đồng/tháng mà vẫn còn là tạm ổn... Nói 7 triệu đồng không sống được thì cần phải xem lại.

Theo bà, mức lương như vậy mà so với tình hình sản xuất kinh doanh lỗ hàng chục nghìn tỉ đồng thì mức lương đó có phù hợp?

Tôi không dám bình luận nhưng tôi nghĩ bao giờ việc trả lương cũng phải phù hợp với hạch toán. Về nguyên tắc phải có lãi nhiều mới trả lương cao, còn không lãi mà trả lương cao thì khó chấp nhận.

Trước những bất hợp lý như vậy thì Bộ LĐ-TB-XH có đặt vấn đề kiểm tra lại việc trả lương của ngành điện?

Chúng tôi có thể yêu cầu được và trước mắt sẽ yêu cầu xem lại lương trả cho NLĐ có hợp lý so với hoạt động kinh doanh ở đơn vị chưa? Đến nay, không chỉ với tiền lương của ngành điện mà chúng tôi đã đi kiểm tra một số đơn vị về việc trả lương cho NLĐ trên cơ sở định mức và thang bảng lương nhưng một số nơi chưa làm được, phát hiện được nhiều nơi không chấp hành quy định.

Với ngành điện, tất nhiên khi việc trả lương còn nhiều ý kiến khác nhau, dư luận quan tâm thì ngành chúng tôi phải chỉ đạo kiểm tra.

Nhiều ĐBQH cho rằng phải tính toán lại cách xây dựng lương tối thiểu, thưa Bộ trưởng?

Chính phủ nhận thấy phải xây dựng luật về lương tối thiểu. Vấn đề tiền lương, có 2 loại ý kiến như trong dự luật đã trình. Thứ nhất phải xây dựng lương tối thiểu làm cơ sở xây dựng thang, bảng lương và buộc DN tuân theo nguyên tắc xây dựng đó. Thứ hai, có ý kiến nói việc đó là không cần thiết vì DN có khả năng trả lương vượt lên trên mức đó thì hoàn toàn có quyền trả lương như thế.

Vậy Bộ LĐ-TB-XH sẽ kiểm soát việc thực hiện thang bảng lương ra sao, thưa bà?

Chúng tôi đã đề cập vấn đề này, đã có thang bảng lương tối thiểu mà DN không áp dụng đúng thì phải có biện pháp kiểm soát. Tại một loạt các DN có vốn đầu tư nước ngoài rất cần kiểm soát vấn đề này. Xây dựng được mức lương tối thiểu thì buộc “anh” trả ít nhất mức tương ứng đó còn nếu có điều kiện trả thêm thì càng khuyến khích. Tới đây, Chính phủ sẽ xây dựng luật về lương tối thiểu để giải quyết những vấn đề bất hợp lý ấy. Điều đó rất cần.

Tuyết Mai/Thanh niên