Nữ bác sỹ trong clip sex bị kỷ luật cảnh cáo

01/06/2012 07:50 Theo Trúc Dân/VnMedia
Ngày 30/5, Trung tâm Y tế Đường bộ 2 đã có quyết định kỷ luật chính thức đối với bác sỹ N. nhân vật nữ chính trong clip sex đình đám. Theo đó, bác sỹ N. bị kỷ luật cảnh cáo vì có lối sống không lành mạnh.

Tại quyết định 47/QĐ-TTYT do Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Đường bộ 2, Dương Đức Trang ký nêu rõ, bà H.T.B.N bác sỹ tại Trung tâm Y tế Đường bộ 2 phải thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức "cảnh cáo" vì có hành vi, lối sống không lành mạnh, vi phạm nghĩa vụ của viên chức.

Đáng nói, Quyết định này được xây dựng không căn cứ trên bất cứ một kết luận về hành vi vi phạm nào của bác sỹ N.. Cụ thể, quyết định căn cứ trên những tiêu chí:

Căn cứ quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 12/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc "chuyển đổi Viện điều dưỡng giao thông 2 thành Trung tâm Y tế Đường bộ 2", trực thuộc Khu quản lý Đường bộ II, Cục Đường bộ Việt Nam (nay là Tổng Cục Đường bộ Việt Nam);

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức, và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức;

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-KQLĐBII ngày 5/10/2011 của Khu Quản lý Đường bộ II về việc ban hành "Quy định về phân cấp quản lý cán bộ thuộc Khu QLĐBII";

Theo biên bản họp xét kỷ luật viên chức ngày 22/5/2012 của Hội đồng kỷ luật Trung tâm Y tế Đường bộ 2.

Trước thời điểm Trung tâm Y tế Đường bộ 2 có quyết định kỷ luật bác sỹ N., ngày 8/5/2012, bác sĩ N. nhận được Thông báo số 36/TB-TTY về việc sai phạm cá nhân. Thông báo này được ban hành dựa trên cơ sở là Công văn số 615/KQLĐBII-TCCB-LĐ ngày 7/5/2012 của Khu quản lý Đường bộ II về việc xử lý vụ việc tại Trung tâm Y tế Đường bộ II và Kết luận 593/KL-KQLĐBII ngày 2/5/2012 của Khu quản lý Đường bộ II kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Mạnh Cường.

Trong Thông báo này, Ban lãnh đạo Trung tâm Y tế Đường bộ 2 đã “nhận thấy” bác sĩ N. có một số việc làm sai phạm như: bác sĩ N. quan hệ bất chính, quay video, chồng bác sĩ N. nhận tiền của ông Cường là có biểu hiện mục đích xấu, vi phạm đạo đức của người cán bộ, công chức, vi phạm tư cách đạo đức của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

Bác sĩ N. tố cáo ông Cường ép buộc quan hệ bất chính là sai sự thật, nhằm bôi nhọ danh dự, mất uy tín của ông Cường là vi phạm Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế;

Bác sĩ N. không chấp hành yêu cầu của Ban Lãnh đạo về việc làm bản tự kiểm điểm sau khi kết thúc thời gian học tập trung là biểu hiện chống đối, thiếu tôn trọng Ban Lãnh đạo, vi phạm pháp lệnh cán bộ, công chức.

Liên quan đến thông báo sai phạm cá nhân này, trao đổi với PV, luật sư Vũ Thái Hà, Chủ tịch Công ty Luật TNHH YouMe cho rằng, các nội dung trong Thông báo này thiếu tính khách quan khi Ban Lãnh đạo Trung tâm Y tế Đường bộ II “nhận thấy” bác sĩ N “có một số việc làm sai phạm”. Vụ việc đang trong quá trình xử lý và yêu cầu bác sĩ N kiểm điểm thì làm sao Ban Lãnh đạo lại kết luận một cách “hồn nhiên” là “nhận thấy” bác sĩ N “có một số việc làm sai phạm” và yêu cầu bác sĩ N phải kiểm điểm làm rõ những sai phạm này?

Thứ hai, bác sĩ N bị yêu cầu phải nộp bản kiểm điểm trong thời gian khoảng 24 tiếng kể từ thời điểm nhận Thông báo là không hợp lý, không có cơ sở. Người ta không thể không cho rằng Ban Lãnh đạo đang gây áp lực, khó dễ bác sĩ N.

Thứ ba, “một số việc làm sai phạm” mà Ban Lãnh đạo Trung tâm Y tế Đường bộ II “nhận thấy” là những vấn đề một là đã được xử lý, kết luận hoặc là vấn đề thiếu căn cứ.

Thứ tư, các căn cứ pháp luật trong thông báo được vận dụng sai, không đúng đối tượng áp dụng, thậm chí ông Dương Đức Trang còn viện dẫn cả những văn bản pháp luật đã bị bãi bỏ và không còn hiệu lực pháp luật.

Còn ngày 25/5, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cũng đã có quyết định cách chức ông Nguyễn Mạnh Cường giám đốc Trung tâm Y tế Đường bộ 2. Theo quyết định, ông Cường bị miễn nhiệm do vi phạm quy định trong quá trình công tác.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc.

Theo Trúc Dân/VnMedia