Pháo hạm cực mạnh MK-38 mod 1, mod 2 trên tàu chiến Hải quân Mỹ

07/08/2012 16:24
(GDVN) - Tập đoàn sản xuất vũ khí quốc phòng BAE Systems của Vương Quốc Anh là chủ nhân sở hữu bản quyền các loại pháo hạm MK-38 mod 1 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển cơ, thiết kế của Crane Division - Mỹ), mod 2 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển tự động), mod 3 (cỡ đạn 30 mm + súng máy 12,7 mm). Hầu hết các phiên bản này đều đang được trang bị trên các chiến hạm của Hải quân Mỹ. Dưới đây là một số hình ảnh về hai phiên bản MK-38 mod 1, mod 2.
Pháo hạm MK-38 mod 1 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển cơ, thiết kế của Crane Division - Mỹ)
Pháo hạm MK-38 mod 1 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển cơ, thiết kế của Crane Division - Mỹ)
Pháo hạm MK-38 mod 2 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển tự động)
Pháo hạm MK-38 mod 2 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển tự động)
Pháo hạm MK-38 mod 2 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển tự động)
Pháo hạm MK-38 mod 1 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển cơ, thiết kế của Crane Division - Mỹ)
Pháo hạm MK-38 mod 1 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển cơ, thiết kế của Crane Division - Mỹ)
Pháo hạm MK-38 mod 1 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển cơ, thiết kế của Crane Division - Mỹ)
Pháo hạm MK-38 mod 2 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển tự động)
Đạn của háo hạm MK-38 mod 2 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển cơ, thiết kế của Crane Division - Mỹ)
Màn hình điều khiển của pháo hạm MK-38 mod 2 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển cơ, thiết kế của Crane Division - Mỹ)
Màn hình điều khiển của pháo hạm MK-38 mod 2 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển cơ, thiết kế của Crane Division - Mỹ)

Pháo hạm MK-38 mod 2 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển tự động)

Pháo hạm MK-38 mod 2 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển tự động)

Pháo hạm MK-38 mod 2 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển tự động)

Pháo hạm MK-38 mod 2 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển tự động)

Pháo hạm MK-38 mod 2 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển tự động)

Pháo hạm MK-38 mod 2 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển tự động)

Pháo hạm MK-38 mod 1 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển cơ, thiết kế của Crane Division - Mỹ)
Pháo hạm MK-38 mod 2 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển tự động)
Pháo hạm MK-38 mod 2 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển tự động)
Pháo hạm MK-38 mod 1 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển cơ, thiết kế của Crane Division - Mỹ)
Pháo hạm MK-38 mod 1 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển cơ, thiết kế của Crane Division - Mỹ)
Pháo hạm MK-38 mod 1 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển cơ, thiết kế của Crane Division - Mỹ)
Pháo hạm MK-38 mod 1 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển cơ, thiết kế của Crane Division - Mỹ)
Pháo hạm MK-38 mod 1 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển cơ, thiết kế của Crane Division - Mỹ)
Pháo hạm MK-38 mod 1 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển cơ, thiết kế của Crane Division - Mỹ)
Pháo hạm MK-38 mod 2 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển tự động)
Pháo hạm MK-38 mod 1 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển cơ, thiết kế của Crane Division - Mỹ)
Pháo hạm MK-38 mod 1 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển cơ, thiết kế của Crane Division - Mỹ)
Pháo hạm MK-38 mod 1 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển cơ, thiết kế của Crane Division - Mỹ)
Pháo hạm MK-38 mod 1 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển cơ, thiết kế của Crane Division - Mỹ)
Pháo hạm MK-38 mod 2 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển tự động)
Pháo hạm MK-38 mod 2 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển tự động)
Pháo hạm MK-38 mod 1 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển cơ, thiết kế của Crane Division - Mỹ)
Pháo hạm MK-38 mod 2 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển tự động)
Pháo hạm MK-38 mod 1 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển cơ, thiết kế của Crane Division - Mỹ)
Pháo hạm MK-38 mod 1 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển cơ, thiết kế của Crane Division - Mỹ)
Pháo hạm MK-38 mod 2 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển tự động)
Pháo hạm MK-38 mod 2 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển tự động)
Pháo hạm MK-38 mod 2 (cỡ đạn 25 mm, điều khiển tự động)