Phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ

17/09/2019 23:15 Nhật Minh
(GDVN) - Ông Phan Trọng Tấn được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn làm Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ.

Tại Quyết định 1196/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Trọng Tấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thanh Sơn.

Nhật Minh