Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

19/10/2018 06:23 Hồ Thu
(GDVN) - Chính phủ vừa phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục.

Cụ thể, chủ đề Dân tộc với đề mục Công tác dân tộc; chủ đề Môi trường gồm đề mục: Bảo vệ môi trường, Đa dạng sinh học; chủ đề Ngân hàng, tiền tệ với đề mục Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

23 đề mục thuộc 12 chủ đề khác gồm: 1- An ninh quốc gia; 2- Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

3- Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; 4- Phòng, chống mại dâm; 5- Dân sự; 6- Khiếu nại; 7- Tố cáo; 8- Quản lý sản xuất, kinh doanh muối;

9- Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; 10- Bộ đội biên phòng;

11- Một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

12- Thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ;

13- Phí và lệ phí; 14- Thuế sử dụng đất nông nghiệp; 15- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; 16- Thuế tài nguyên;

17- Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 18- Thủ đô; 19- Trọng tài thương mại; 20- Thư viện; 21- Tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức;

22- Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 23- Khám bệnh, chữa bệnh.

Chính phủ vừa phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Ảnh: Baochinhphu.vn

Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc sắp xếp các chủ đề:

Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục nêu trên vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền về kết quả pháp điển.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục nêu trên.

Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc các chủ đề:

Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục nêu trên, cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định.

Hồ Thu