Phì cười với hình ảnh chỉ có ở Việt Nam (Phần 21)

17/02/2012 07:07
(GDVN) - Muôn kiểu đội mũ bảo hiểm của dân ta.
Kiểu đội mũ bảo hiểm này có lẽ chỉ có ở các các cô gái dân tộc Thái ở nước ta
trẻ con với kiểu mũ bảo hiểm hình quả dưa hấu
Tạo dáng với mũ bảo hiểm
Không nhất thiết đi xe mới đội mũ bảo hiểm
mũ bảo hiểm cho xe đua
Chống nắng?


Tránh mưa?
Một sáng kiến để tự bảo vệ khuôn mặt
chó cũng cần được bảo hiểm