Phòng chống HIV/AIDS: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền

19/11/2013 07:45 Theo Nhật Văn/ Báo Quảng Bình
(GDVN) - Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động nhằm chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS, tỉnh Quảng Bình còn đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia vào các hoạt động phòng chống HIV/AIDS ở địa phương.

Từ đó đã tạo động lực thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn 2030” và phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”.

Thời gian qua, các hoạt động tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS đã được triển khai sâu rộng với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và quần chúng nhân dân. Hình thức, nội dung tuyên truyền ngày càng phong phú, góp phần định hướng cho mọi người thực hiện pháp luật, chính sách về phòng chống HIV/AIDS; phổ biến, giới thiệu đến mọi người dân về các dịch vụ dự phòng lây nhiễm, chăm sóc hỗ trợ, điều trị cho người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS, tạo điều kiện cho người bệnh, người có hành vi nguy cơ mắc bệnh được tiếp cận với các dịch vụ y tế thân thiện.

Các chương trình phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống HIV/AIDS được duy trì và thực hiện có hiệu quả. Toàn tỉnh đã triển khai kế hoạch liên ngành giữa Sở Y tế, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Thông tin - Truyền thông về “Phong trào toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”; Quy chế phối hợp giữa Sở Y tế và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong việc triển khai hoạt động phòng chống HIV/AIDS ở khu vực biên giới giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo...

Truyền thông phòng chống HIV/AIDS là một trong những hoạt động nổi bật nhất của  Hội sinh viên Trường đại học Quảng Bình.

Ngoài ra, nhiều hoạt động truyền thông khác được tổ chức tại các trường học, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, đặc biệt là tuyên truyền, giới thiệu dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và các nội dung liên quan. Nhờ vậy, nhận thức của người dân về phòng tránh HIV được nâng lên rõ rệt. Biểu hiện rõ nhất là ở các hội thi tuyên truyền viên phòng chống HIV/AIDS giỏi do Hội  Phụ nữ, các trường học, các đơn vị y tế tổ chức gần đây đều mang lại kết quả cao. Các thí sinh dự thi đã thể hiện tốt kỹ năng tuyên truyền, biết vận dụng linh hoạt kiến thức trong thực tiễn  hoạt động.

Trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh-Truyền hình, Tạp chí AIDS và cộng đồng, bản tin của các ngành... đã chuyển tải  kịp thời các quan điểm, mục tiêu, biện pháp đã được đề ra trong Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2010 và tầm nhìn 2020; phổ biến kiến thức dự phòng lây nhiễm và giới thiệu các chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống HIV/AIDS.

Qua đó đã vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống HIV/AIDS, kiên quyết đấu tranh với tệ nạn xã hội và những nguy cơ lây truyền HIV/AIDS, nhất là việc tiêm chích ma túy trong đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Từ các tác phẩm báo chí đã kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong công tác phòng chống HIV/AIDS; đồng thời phổ biến những kinh nghiệm hay trong việc xây dựng hoạt động truyền thông ở các cơ quan, đơn vị để nhân rộng. Đặc biệt, rất nhiều người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS đã tự nguyện công khai danh tính, hình ảnh trên báo chí, xem đó là việc làm có ý nghĩa để thuyết phục, vận động mọi người đừng quay lưng với người nhiễm HIV...

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống HIV/AIDS, thời gian tới, toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là các hoạt động tư vấn, chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS. Một trong những nhiệm vụ được ngành Y tế hết sức chú trọng là tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực hoạt động phòng, chống HIV/AIDS cho mạng lưới y tế các cấp, nhất là tuyến y tế cơ sở, nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị y tế, các địa phương thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng chống HIV/AIDS ở cơ sở./.

Theo Nhật Văn/ Báo Quảng Bình